Selasa, 26 Februari 2008

Berakhlaklah kepada siapa saja

"Sesungguhnya seseorang dengan ahlaq baik dapat mencapai kedudukan orang yang puasa (siang hari) dan qiam (di malam harinya)." (Al-hadist)
"Maukah aku contohkan kepada kalian orang yang paling kusukai diantara kalian dan yang paling dekat diantara kalian denganku pada hari kiamat nanti ? Yaitu orang yang paling baik ahlaqnya di antra kalian." (Al-Hadist)

"Sesngguhnya engkau (Muhammad) Benar-benar berbudi pekerti yang mulia." (Qs. 68:4)
"Di sebabkan rahmad dari Allahlah engkau (Muhammad) menjadi lemah lembut terhadap mereka sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (Qs. 3:159)
"Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia." (Qs. 2:28)

1 komentar:

masabdul mengatakan...

Hiiii Thaks yahh udah berkunjung ke blog saya

Template By -2008